audyt IT cyberbezpieczeńswo KRI

Kontrola działania systemów teleinformatycznych

Resort cyfryzacji udostępnił „Wytyczne dla kontroli działania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych”. Z tej i innych publikacji wyłania się pełna wątpliwości wizja rzeczywistego stanu rzeczy w badanym obszarze.