cyberbezpieczeństwo cybersecurity audyt IT

NIK o bezpieczeństwie danych

Stosowane przez skontrolowane podmioty państwowe systemy ochrony danych nie zapewniają ich bezpieczeństwa. Działania realizowane w celu jego zapewnienia są prowadzone opieszale, bez z góry przygotowanego planu, a środki przeznaczane na ten cel są niewystarczające. W efekcie istnieje ryzyko, że działanie istotnych dla funkcjonowania państwa systemów teleinformatycznych zostanie zakłócone, a dane w nich się znajdujące trafią w niepowołane ręce.

Raport NIK o KRI z 22 lutego 2016 ... o usługach elektronicznych w administracji publicznej

NIK_Swiadczenie_uslug_elektronicznych

Czyżby usługi elektroniczne służyły głównie firmom dostarczającym urzędom technologię informatyczne oraz osłabiały bezpieczeństwo przetwarzanych informacji ???

Pomimo dużych sum, wydanych na platformy usług elektronicznych w urzędach, ich wykorzystanie jest znikome.