cyberbezpieczeństwo sybersecurity

Wróżby / groźby na rok 2015

Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń opublikowała po raz trzeci raport dotyczący potencjalnych zagrożeń w zakresie cyberbezpieczeństwa którego podstawą jest ankieta (zawierająca 24 zagrożenia) rozesłana wśród specjalistów zajmujących się „IT Security” p.t. „Największe zagrożenia dla Bezpieczeństwa w Internecie w 2015 roku - głos polskich ekspertów”
Z raportu wynika, że za najbardziej prawdopodobne zagrożenia uznano: