Jak zadbać o bezpieczeństwo biznesu w dobie nowych regulacji dotyczących przetwarzania danych osobowych ?

12.10,2016 miałem przyjemność uczestniczyć w panelu p.t. "Jak zadbać o bezpieczeństwo biznesu?" podczas VI Europejskiego Kongresu Małych i Średnich przedsiębiorstw http://ekmsp.eu/pl/

Spotkanie zdominował z-ca GIODO Andrzej Lewiński http://www.giodo.gov.pl/402/j/pl/ oraz tematyka ochrony danych osobowych (informacji) w związku z nową dyrektywą UE http://www.giodo.gov.pl/1520147/id_art/9278/j/pl/ która wchodzi w życie a 25 maja 2018.

„Powszechnie wiadomym” jest fakt nowych realnych kar za nie przestrzeganie regulacji związanych z prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych:

Naruszenia przepisów dotyczących następujących kwestii podlegają zgodnie z ust. 2 administracyjnej karze pieniężnej w wysokości do 20 000 000 EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości do 4 % jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, przy czym zastosowanie ma kwota wyższa.

Powyższe kary to to już nie przysłowiowa „Strzelba Czechowa”, jak dotychczasowe zapisy w UoODO gdyż paneliści podkreślali realne ryzyka związane z powyższą regulacją:

a) ryzyko związane z możliwością roszczeń odszkodowawczych osób fizycznych których dane osobowe zostały upublicznione lub są przetwarzane niezgodnie z regulacjami.
Z-ca GIODO podkreślał stan świadomości obywateli w zakresie przetwarzania danych osobowych czego dowodem jest wpłynięcie do GIODO ok 28 tysięcy zgłoszeń od obywateli po „medialnym wycieku” danych PESEL -> Komornicy http://businessinsider.com.pl/wiadomosci/nie-bylo-wycieku-z-bazy-pesel-a... .
Nowe regulacje umożliwiają owym 28 tysiącom obywateli znalezienie reprezentacji która podejmie kroki prawne przeciw Administratorowi Danych który dopuścił do sytuacji wystąpienia incydentu bezpieczeństwa związanego z właściwym przetwarzaniem danych osobowych w celu uzyskania realnego odszkodowania

b) ryzyko związane z wykorzystaniem nowych regulacji jako źródła dopływu środków do budżetu państwa

c) ryzyko związane z wykorzystaniem nowych regulacji jako narzędzia do "niezbyt czystej" walki konkurencyjnej pomiędzy przedsiębiorstwami

Nowa regulacja zmienia również diametralnie kwestie obowiązku informacyjnego jaki musi przedstawić ADO osobie której dane przetwarza.

Szanowny Przedsiębiorco - czas się więc przygotować do nowych regulacji.

Nasz Zespół chętnie Ci w tym pomoże.

__________________________________________________________
Foto https://pixabay.com/en/privacy-policy-keyboard-security-510731/
License: CC0 Public Domain