Bezpieczeństwo danych w sektorze publicznym

Adam Mizerski bezpieczeństwo informatyka audyt cybersecurity

Publikacja "Bezpieczeństwo danych w sektorze publicznym", będąca IV tomem serii wydawniczej Biblioteczka Izby Rzeczoznawców Polskiego Towarzystwa Informatycznego powstała w związku ze zorganizowaniem przez PTI w Ministerstwie Rozwoju konferencji pod tym samym tytułem.

Relacje z konferencji można znaleźć m.in:

Zawartość publikacji:

  • Tadeusz Kifner - Elementy kultury organizacji IT wspomagające wdrażanie systemu bezpieczeństwa
    teleinformatycznego i bezpieczeństwa informacji
  • Adam Mizerski - Wyzwania audytu w dobie nowych zagrożeń bezpieczeństwa
  • Przemysław Jatkiewicz Zarządzanie bezpieczeństwem w jednostkach samorządowych
  • Tomasz Klasa Monitorowanie bezpieczeństwa informacji jako proces
  • Janusz Żmudziński Cena incydentów bezpieczeństwa. Kilka wybranych przypadków
  • Andrzej Niemiec Zastosowanie normy ISO/IEC 15504-5:2012 do doskonalenia procesów tworzenia oprogramowania

Więcej informacji można znaleźć na http://www.pti.org.pl/struktura_folderow_publikacji_na_witrynie/Archiwum...

Publikacja do pobrania z http://pti.org.pl/content/download/5807/45213/file/Biblioteczka%20PTI%20...

Opracowanie dostępne jest bezpłatnie – w wersji drukowanej i elektronicznej (na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska)