Raport NIK o KRI z 22 lutego 2016 ... o usługach elektronicznych w administracji publicznej

NIK_Swiadczenie_uslug_elektronicznych

Czyżby usługi elektroniczne służyły głównie firmom dostarczającym urzędom technologię informatyczne oraz osłabiały bezpieczeństwo przetwarzanych informacji ???

Pomimo dużych sum, wydanych na platformy usług elektronicznych w urzędach, ich wykorzystanie jest znikome.


W 1/3 skontrolowanych urzędów nie przeprowadzono audytu w zakresie bezpieczeństwa informacji w systemach informatycznych, co było niezgodne z obowiązującymi przepisami. Nieprawidłowość tę tłumaczono najczęściej brakiem wykwalifikowanych pracowników.

W niektórych urzędach rażąca była dysproporcja pomiędzy liczbą e-usług udostępnianych a liczbą e-usług faktycznie wykorzystywanych przez obywateli.

Więcej na https://www.nik.gov.pl/plik/id,10420,vp,12749.pdf