Prezentacje

Szanowna Internautko & Szanowny Internauto

Ta część serwisu będzie zwierała materiały do pobrania – prezentacje
Rozpoczynam od materiału z seminarium ISACA Katowice Chapter na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie które odbyło się 19 III 2013. Część slajdów się wprawdzie zdezaktualizowała, ale główne tezy dotyczące ryzyk są nadal ważne. Dziś rozwinąłbym jeszcze temat CLOUD CONTROLS MATRIX - https://cloudsecurityalliance.org/research/ccm/

Obraz: 
Plik do pobrania: